TR I EN

TC Kayıt Şartları

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 Önemli Bilgiler ve Kayıt Koşulları

 • Başvuru sahibi, üniversitemizin 4 yıllık programlarına ve 2 yıllık programlarına T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları değerlendirmesinde kayıt yapmak istediği programa yerleştirilmiş olmalıdır.
 • KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaport almaları veya yenilemeleri gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Yalnızca TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.
 • Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu programlarına başvurabilmek için öğrencilerin “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibraz etmeleri gerekmektedir. Önce genel sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı hastanelerden “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları gerekmektedir. Raporu aldıktan sonra, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’den (1 ay dolmadan) “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” temin edilir. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi detaylı bilgi için; http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri
 • Programa kayıt yaptıran bütün öğrencilerin, Hazırlık sınıfı dahil, eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesi gereğince, belirtilen üniformayı giymek zorundadırlar.
 • Yükseköğretim kurumlarında yer alıp denizcilik eğitimi verenler yıl bazında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda “Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/.. Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar vardır.
 • Pilotaj programı aday öğrencilerinin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı TC Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır. Pilotaj mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
  1. TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
  2. Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 1. Sınıf Sağlık Sertifikası detaylı bilgi için; http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4774-pilot-saglik-sertifikasi
 • Havacılık Yönetimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
  1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).
 • İlk ve Acil Yardım programına alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Girne Üniversitesi’ne Kayıt olmak için gerekli belgeler:

 1. Lise diplomasının aslı
 2. 6 adet vesikalık fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. İkametgâh belgesi
 5. YKS Sonuç belgesi (internet çıktısı)
 6. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları.

Gerekli tüm belgeler tamamlandığında, ön kayıt kesin kayda dönüşmüş olacaktır.

 1. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin aslı (puan göstermesi gerekmektedir),
 2. Nüfus Cüzdanının bir adet fotokopisi,
 3. 12 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı) ya da ilk taksitin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 5. Transkript belgesi.
 6. Öğrenci belgesi
 7. Yatay geçiş hakkında dilekçe (iletişim bilgileri içermelidir).
 1. DGS yerleştirme sonuç belgesinin aslı,
 2. Nüfus Cüzdanı’nın bir adet fotokopisi,
 3. Önlisans Diploması’nın aslı veya Mezuniyet Belgesi’nin aslı,
 4. 12 adet vesikalık fotoğraf,
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge,
 6. Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı) ya da ilk taksitin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 7. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden tüberküloz için akciğer skopisi veya grafisi, Hiv testi, Hepatit B, Hepatit C, Kan testleri tetkiklerini içeren sağlık raporları almaları gerekmektedir.
 8. Transkript belgesi.

Liseyi yurt dışında tamamlamış TC vatandaşı öğrenciler ÖSYM sınavı ile veya aşağıda belirtilen belgelerden birini getirerek kayıt yaptırabilirler.

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 puan )
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak kayıt yaptırabilirler. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Girne Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt kabul Müdürlüğü’nden alınabilir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 1. Kimlik Kartı Fotokopisi
 2. Lise öğrenimini kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamladığına dair Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan yazı
 3. Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 4. 12 adet vesikalık fotoğraf
 5. Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı) ya da ilk taksitin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
Biz sizi arayalım

İsim-Soyisim

E-posta

Telefon

Mesaj

Hangi konuda bilgi almak istiyorsun?

© Copyright 2017 | Near East Technology