KKTC Kayıt Şartları
Kayıt Şartları
 • Girne Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı; Üniversitemizin yapmış olduğu Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavına, KKTC uyruklu olup (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir orta eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC uyruklu mezun adayı öğrenciler başvurabilir.
 • TC uyruklu olup kesintisiz 4 yıl KKTC’de eğitim görmeyen adaylar ise Üniversitemiz programlarına sadece ÖSYM sınav sistemi ile yerleşebilirler.
 • KKTC uyruklu öğrenciler de istemeleri halinde TC uyruklu öğrencilerle aynı haklara sahip olarak lisans ve ön lisans programlarına Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) puanlarıyla (ÖSYM sınav sistemi) yerleştirilirler.
 • KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olan / olacak olan Ülke vatandaşları bu sisteme dahil olmayıp başvurularını https://aday.kyrenia.edu.tr/index.php/en/admission-requirements/#1571899845177-44061dad-0dd9 sitesinden yapabilirler.
 • Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş; öğrencilik hakkı devam etmekte olan öğrenciler, Üniversitemizin lisans veya ön lisans programlarına geçiş için akademik takvimde yer alan “Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri” içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları üniversitemizin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.
 • Kayıt sırasında istenilen belgeler:
 1. Kimlik Kartı Fotokopisi
 2. Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf
 4. İkametgâh belgesi
 5. Dönemlik öğrenci hizmet bedeli
 6. Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.
 7. Tıp, Diş Hekimliği ve Pilotaj programlarında  kayıt esnasında dönemlik harç yatırılarak kesin kayıt yapılması gerekmektedir.
 8. 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış T.C. uyruklu öğrencilerin mezun oldukları okuldan bu durumu kanıtlayan bir belge getirmeleri gerekmektedir.

Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu programlarına başvurabilmek için öğrencilerin “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibraz etmeleri gerekmektedir. Önce genel sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı hastanelerden “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları gerekmektedir. Raporu aldıktan sonra, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’den (1 ay dolmadan) “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” temin edilir. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi detaylı bilgi için; http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri

Yükseköğretim kurumlarında yer alıp denizcilik eğitimi verenler yıl bazında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda “Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/.. Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar vardır.

Pilotaj programı aday öğrencilerinin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı TC Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli “Sınıf 1 sağlık sertifikası” sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak (http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4774-pilot-saglik-sertifikasi). Her yıl kayıt yenileme işlemleri sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na güncellenmiş olarak verilmesi  gereken söz konusu raporun  geçerlilik tarihi 1 aydır bu süre içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Sağlık Birimi’nden mutlaka onaylatılmalıdır.Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.

Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Pilotaj bölümünde öğrencilerimiz mezun olana kadar ortalama 220 saat uçuş eğitimi almaktadır .(2. Sınıf PPL, 3. Sınıf CPL ve 4. Sınıf sonunda tüm uçuşlar tamamlandığında ATPL lisansı alınır). Uçuş eğitimlerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda verilmektedir.

Uçuş eğitim ücretleri alınan uygulamalı uçuş dersi, ulaşım ve konaklama (yemek ücreti hariç) masraflarınızı kapsamaktadır

Havacılık Yönetimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Uluslararası Sınavlar ile Öğrenci Kabulü

Üniversitemiz lisans/ön lisans programlarına aşağıdaki tabloda verilen GCE, IGSCE, SAT, IB ve benzeri uluslararası sınavlar (veya eşdeğer diğer uluslararası sınavlar) ile belirlenen kural ve kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul edilir.

Program *Kabul edilen
Uluslararası Sınavlar / Diplomalar
Koşullar
Tıp

Diş Hekimliği
Pilotaj

GCE A’level, AS LevelLise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 120 Tariff Puanı

(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)

SAT 1Lise Diploması ve
en az 1100 toplam puan ve en az 650 Matematik puanı
IBLise Diploması ve
En az 30 Puan
Diğer Programlar GCE A’level, AS Level,Lise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 92 Tariff Puanı

(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)

SAT 1Lise Diploması ve
En az 1000 toplam puan ve en az 600 Matematik puanı
IGCSELise diploması ve
en az beş IGCSE sınavında “C” ve / veya “4” veya üzeri notu olan öğrenciler. (Değerlendirmelerde
1 AS-Level = 2 IGCSE, 1 A-Level = 4 IGCSE olarak sayılır).
IBLise Diploması ve
En az 25 Puan
Talep Edilen Sağlık Raporları
FAKÜLTE /MYO/BÖLÜM TALEP EDİLEN RAPOR RAPORUN ALINABİLECEĞİ YERLER EK OLARAK İSTENİLEN BELGELER
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ FAKÜLTESİ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Havacılık Yönetimi Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur Raporu YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Pilotaj Sınıf 1 Sağlık Raporu Havacılık Personeli - Mevzuat Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Deniz Ulaştırma ve İşletme Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
Deniz ve Liman İşletmeciliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
Gemi Makineleri İşletmeciliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ  Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur - Heyet Raporu Tam Teşekkülü Hastaneler Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sağlık Durumunun Uçuşa Uygun Olduğuna Dair Rapor YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

NOT: Belirtilen bölümler dışında yerleşen tüm öğrencilerimiz kampüse geldiklerinde yapılacak olan Muhaceret işlemleri için,T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içeren sağlık raporunu yanlarında getirebilirler veya KKTC Hastanelerinden de alabilirler. Heyet raporu istenmemektedir.