TC Kayıt Şartları
YKS

Başvuru sahibi, üniversitemizin fakülte ve meslek yüksekokulu  programlarına T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları değerlendirmesinde kayıt yapmak istediği programa yerleştirilmiş olmalıdır.

KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaport almaları veya yenilemeleri gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Yalnızca TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.

Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu programlarına başvurabilmek için öğrencilerin “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibraz etmeleri gerekmektedir. Önce genel sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı hastanelerden “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları gerekmektedir. Raporu aldıktan sonra, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’den (1 ay dolmadan) “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” temin edilir. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi detaylı bilgi için; http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri

Yükseköğretim kurumlarında yer alıp denizcilik eğitimi verenler yıl bazında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda “Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/.. Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar vardır.

Pilotaj programı aday öğrencilerinin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı TC Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli “Sınıf 1 sağlık sertifikası” sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak (http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4774-pilot-saglik-sertifikasi). Her yıl kayıt yenileme işlemleri sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na güncellenmiş olarak verilmesi  gereken söz konusu raporun  geçerlilik tarihi 1 aydır bu süre içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Sağlık Birimi’nden mutlaka onaylatılmalıdır.Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.

Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Pilotaj bölümünde öğrencilerimiz mezun olana kadar ortalama 220 saat uçuş eğitimi almaktadır .(2. Sınıf PPL, 3. Sınıf CPL ve 4. Sınıf sonunda tüm uçuşlar tamamlandığında ATPL lisansı alınır). Uçuş eğitimlerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda verilmektedir.

Uçuş eğitim ücretleri alınan uygulamalı uçuş dersi, ulaşım ve konaklama (yemek ücreti hariç) masraflarınızı kapsamaktadır

Havacılık Yönetimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj ve Havacılık Yönetimi Programlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin, Hazırlık sınıfı dahil, eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesi gereğince, belirtilen üniformayı giymek zorundadırlar.

Girne Üniversitesi’ne Kayıt olmak için gerekli belgeler:

 • Lise diplomasının aslı
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • YKS Sonuç belgesi (internet çıktısı)

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları.

**Gerekli tüm belgeler tamamlandığında, ön kayıt kesin kayda dönüşmüş olacaktır..

DGS

Ön lisans programlarından mezun olup, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanlarıyla ÖSYM tarafından yerleştirilirler.

KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaport almaları veya yenilemeleri gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Yalnızca TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.

Denizcilik Fakültesi programlarına başvurabilmek için öğrencilerin “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibraz etmeleri gerekmektedir. Önce genel sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı hastanelerden “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları gerekmektedir. Raporu aldıktan sonra, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’den (1 ay dolmadan) “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” temin edilir. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi detaylı bilgi için; http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri

Yükseköğretim kurumlarında yer alıp denizcilik eğitimi verenler yıl bazında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda “Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/.. Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar vardır.

Pilotaj programı aday öğrencilerinin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı TC Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli “Sınıf 1 sağlık sertifikası” sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak (http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4774-pilot-saglik-sertifikasi). Her yıl kayıt yenileme işlemleri sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na güncellenmiş olarak verilmesi  gereken söz konusu raporun  geçerlilik tarihi 1 aydır bu süre içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Sağlık Birimi’nden mutlaka onaylatılmalıdır.Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.

Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Havacılık Yönetimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj ve Havacılık Yönetimi Programlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin, Hazırlık sınıfı dahil, eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesi gereğince, belirtilen üniformayı giymek zorundadırlar.

Girne Üniversitesi’ne Kayıt olmak için gerekli belgeler:

 • DGS yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Önlisans diplomasının aslı,
 • Transkript belgesi.
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi
 • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge,
 • T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden tüberküloz için akciğer skopisi veya grafisi, Hiv testi, Hepatit B, Hepatit C, Kan testleri tetkiklerini içeren sağlık raporları almaları gerekmektedir.

**Gerekli tüm belgeler tamamlandığında, ön kayıt kesin kayda dönüşmüş olacaktır.

Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş

Öğrencilik hakkı devam etmekte olan öğrenciler, Üniversitemizin lisans veya ön lisans programlarına geçiş için akademik takvimde yer alan “Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri” içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları üniversitemizin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir. Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr  adresini ziyaret ediniz.

KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaport almaları veya yenilemeleri gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Yalnızca TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.

Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu programlarına başvurabilmek için öğrencilerin “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibraz etmeleri gerekmektedir. Önce genel sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı hastanelerden “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları gerekmektedir. Raporu aldıktan sonra, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’den (1 ay dolmadan) “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” temin edilir. Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi detaylı bilgi için; http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri

Yükseköğretim kurumlarında yer alıp denizcilik eğitimi verenler yıl bazında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda “Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/.. Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar vardır.

Pilotaj programı aday öğrencilerinin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı TC Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli  “Sınıf 1 sağlık sertifikası” sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak(http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4774-pilot-saglik-sertifikasi). Rapor geçerlilik tarihi 1 aydır bu süre içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Sağlık Birimi’nden mutlaka onaylatılmalıdır. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.
Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Havacılık Yönetimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj ve Havacılık Yönetimi Programlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin, Hazırlık sınıfı dahil, eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesi gereğince, belirtilen üniformayı giymek zorundadırlar.

Girne Üniversitesi’ne Kayıt olmak için gerekli belgeler:

 1. ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı),
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Transkript belgesi.
 5. İkametgâh belgesi
 6. T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden tüberküloz için akciğer skopisi veya grafisi, Hiv testi, Hepatit B, Hepatit C, Kan testleri tetkiklerini içeren sağlık raporları almaları gerekmektedir.

**Gerekli tüm belgeler tamamlandığında, ön kayıt kesin kayda dönüşmüş olacaktır.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları

TC uyruklu olup kesintisiz 4 yıl KKTC’de eğitim görmeyen adaylar Üniversitemiz programlarına sadece ÖSYM sınav sistemi ile yerleşebilirler.

Öte yandan liseyi yurtdışında tamamlayan ve üniversitemizde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. (TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr  ). Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan Üniversitemize veya Türkiye’deki bürolarımıza ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Sınavlar ile Öğrenci Kabulü; Üniversitemiz lisans/ön lisans programlarına aşağıdaki tabloda verilen GCE, IGSCE, SAT, IB ve benzeri uluslararası sınavlar (veya eşdeğer diğer uluslararası sınavlar) ile belirlenen kural ve kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul edilir.

Program *Kabul edilen Uluslararası Sınavlar / DiplomalarKoşullar
Tıp
Diş Hekimliği
Pilotaj
GCE A’level, AS LevelLise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 120 Tariff Puanı
(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)
SAT 1Lise Diploması ve
en az 1100 toplam puan ve en az 650 Matematik puanı
IBLise Diploması ve
En az 30 Puan
Diğer Programlar GCE A’level, AS Level,Lise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 92 Tariff Puanı
(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)
SAT 1Lise Diploması ve
En az 1000 toplam puan ve en az 600 Matematik puanı
IGCSELise diploması ve
en az beş IGCSE sınavında “C” ve / veya “4” veya üzeri notu olan öğrenciler. (Değerlendirmelerde
1 AS-Level = 2 IGCSE, 1 A-Level = 4 IGCSE olarak sayılır).
IBLise Diploması ve
En az 25 Puan

KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olan / olacak olan 3. Ülke vatandaşları bu sisteme dahil olmayıp başvurularını https://aday.kyrenia.edu.tr/ana-sayfa/admission-requirements/?lang=en sitesinden yapabilirler.

Liseyi KKTC’de Bitiren TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak kayıt yaptırabilirler. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Girne Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt kabul Müdürlüğü’nden alınabilir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 1. Kimlik Kartı Fotokopisi
 2. Lise öğrenimini kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamladığına dair Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan yazı
 3. Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 4. 12 adet vesikalık fotoğraf
 5. Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı) ya da ilk taksitin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Not: KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olan / olacak olan 3. Ülke vatandaşları bu sisteme dahil olmayıp başvurularını https://aday.kyrenia.edu.tr/ana-sayfa/admission-requirements/?lang=en sitesinden yapabilirler.

Uluslararası Sınavlar ile Öğrenci Kabulü; Üniversitemiz lisans/ön lisans programlarına aşağıdaki tabloda verilen GCE, IGSCE, SAT, IB ve benzeri uluslararası sınavlar (veya eşdeğer diğer uluslararası sınavlar) ile belirlenen kural ve kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul edilir.

Program *Kabul edilen
Uluslararası Sınavlar / DiplomalarKoşullar

Tıp
Diş Hekimliği
Pilotaj
GCE A’level, AS LevelLise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 120 Tariff Puanı
(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)
SAT 1Lise Diploması ve
en az 1100 toplam puan ve en az 650 Matematik puanı
IBLise Diploması ve
En az 30 Puan
Diğer Programlar GCE A’level, AS Level,Lise Diploması ve
A’level ve AS Level sınavlarından toplam 92 Tariff Puanı
(A’Level: A*=56, A=48, B=40, C=32 ve AS Level sınavlarından bu notların yarısı alınarak hesaplanacaktır.)
SAT 1Lise Diploması ve
En az 1000 toplam puan ve en az 600 Matematik puanı
IGCSELise diploması ve
en az beş IGCSE sınavında “C” ve / veya “4” veya üzeri notu olan öğrenciler.  (Değerlendirmelerde
1 AS-Level = 2 IGCSE, 1 A-Level = 4 IGCSE olarak sayılır).
IBLise Diploması ve
En az 25 Puan

KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olan / olacak olan 3. Ülke vatandaşları bu sisteme dahil olmayıp başvurularını https://aday.kyrenia.edu.tr/ana-sayfa/admission-requirements/?lang=en sitesinden yapabilirler.

Talep Edilen Sağlık Raporları
FAKÜLTE /MYO/BÖLÜM TALEP EDİLEN RAPOR RAPORUN ALINABİLECEĞİ YERLER EK OLARAK İSTENİLEN BELGELER
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Havacılık Yönetimi Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur - Heyet Tam Teşekkülü Hastaneler Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Pilotaj Sınıf 1 Sağlık Raporu Havacılık Personeli - Mevzuat Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Deniz Ulaştırma ve İşletme Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
Gemi Makineleri İşletmeciliği Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu GEMİADAMI SAĞLIK İŞLEMLERİ  Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur - Heyet Raporu Tam Teşekkülü Hastaneler Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Görevi İcra Etmesine Engel Bir Durum Yoktur - Heyet Raporu Tam Teşekkülü Hastaneler Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Uçuşa Uygun Olduğuna Dair Sağlık Raporu Havacılık Personeli - Mevzuat Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

NOT: Belirtilen bölümler dışında yerleşen tüm öğrencilerimiz kampüse geldiklerinde yapılacak olan Muhaceret işlemleri için,T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içeren sağlık raporunu yanlarında getirebilirler veya KKTC Hastanelerinden de alabilirler. Heyet raporu istenmemektedir.