Yüksek Lisans ve Doktora
Yüksek Lisans
TC Öğrencileri Yüksek Lisans Programları
Lisansüstü Programlarına Kayıt Kabul Şartları

Girne Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvuru ve Kabulü

Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılında burslu ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

ÖYP’ ye başvuru için Girne Üniversitesi veya Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilgili Lisansüstü bölümüne kesin kayıt yaptırması zorunludur.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına %100, %75, %50, ve %25 burs olanağı sunulacaktır.

Kendi olanakları ile Lisansüstü programa katılmak isteyenlerin de başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuru dilekçesi ve istenen belgeler 19 Ağustos 2022 saat 17:00’ye kadar candan.ozogul@kyrenia.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Yüksek Lisans programına burs başvurusu yapmak için gerekli olan belgeler:

 • Lisans diploma ve transkript kopyası
 • ALES sonuç belgesi (T.C. uyruklu öğrenciler)
 • Kimlik ya da pasaport kopyası
 • Referans mektubu
 • Başvuru Formu

Yüksek Lisans programları için Burs içerikleri ile ilgili kısa bilgi aşağıdaki gibidir:

Burslar; ders ücretini kapsamaktadır.

 • Burslar öğrenci hizmet bedeli, bölüm katkı ücreti veya tez ücretlerini, bilimsel hazırlık dersleri, İngilizce/Türkçe hazırlık program ücretini kapsamamaktadır.
 • Bursun geçerlilik süresi yalnızca 2 yıldır. Eğitim süresinin 2 yılı aşması durumunda, öğrenci gerekli ücreti ödemekle yükümlüdür.
 • %70 ve %75 burs hakkı elde eden Yüksek lisans öğrencileri herhangi bir İndekste taranan dergilerin birinde bir makale yayınlamaları gerekmektedir.
 • %85, 90%, 95% ve %100 burs hakkı elde eden yüksek lisans öğrencileri, 3 kredilik akademik hizmet vermekle yükümlü olacaktır. Ayrıca eğitim sürelerinde herhangi bir İndekste taranan dergilerin birinde bir makale yayınlamaları gerekmektedir.

Doktora programına burs başvurusu yapmak için gerekli olan belgeler:

 • Lisans diploma ve transkript kopyası
 • Yüksek lisans diploma ve transkript kopyası
 • ALES sonuç belgesi (T.C. uyruklu öğrenciler için)
 • Kimlik ya da pasaport kopyası
 • Referans mektubu
 • CV
 • Başvuru Formu

Doktora programları için burs içerikleri ile ilgili kısa bilgi aşağıdaki gibidir:

 • Burslar; ders ücretini kapsamaktadır.
 • Burslar öğrenci hizmet bedeli, bölüm katkı ücreti veya tez ücretlerini, bilimsel hazırlık dersleri, İngilizce/Türkçe hazırlık program ücretini kapsamamaktadır.
 • Bursun geçerlilik süresi yalnızca 4 yıldır. Eğitim süresinin 4 yılı aşması durumunda, öğrenci gerekli ücreti ödemekle yükümlüdür.
 • %70 ve %75 burs hakkı elde eden doktora öğrencileri, 3 kredilik akademik hizmet vermekle yükümlü olacaktır. Ayrıca 70% ve 75%burs hakkı elde eden öğrenciler eğitim sürelerinde; biri SCI, SSCI, AHCI veya SCI-expanded İndekslerinde taranan dergilerde, biri de WOS veya Scopus veri tabanlarında taranan dergilerde olmak üzere iki makale yayınlamaları gerekmektedir.
 • %85, %90, 95% ve %100 burs hakkı elde eden doktora öğrencileri, 6 kredilik akademik hizmet vermekle yükümlü olacaktır. Ayrıca eğitim sürelerinde; biri SCI, SSCI, AHCI veya SCI-expanded İndekslerinde taranan dergilerde, biri de WOS veya Scopus veri tabanlarında taranan dergilerde olmak üzere iki makale yayınlamaları gerekmektedir.
Kayıt ve Ödeme Koşulları

Öğrenci ile velilerinin herhangi bir istismar ve mağduriyete uğramamaları amacıyla sorumlu olmayan kişi/kişilere elden para vermemeleri gerekir.

Yatırım yapılırken dekonta öğrenci adı-soyadı, biliniyorsa öğrenci numarasının yazılması, yatırımın mahiyetinin (öğrenim ücreti (peşin ödeme ise birinci dönem için 20 Ekim, ikinci dönem için 20 Mart) , yurt ücreti, banka kredisi ve benzeri) belirtilmesi gerekir.

Ödeme Yapılacak Bankalar

Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri’ne veya Türkiye’deki temsilciliklerimize başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Not: KKTC Girişlerde öğrencilerden pasaport istenmektedir.

Eğitim Ücretleri

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ve kayıt ücreti alınmamaktadır.

Yüksek Lisans Ders ücretleri

 1. KKTC uyruklu öğrenciler için bir ders ücreti €350
 2. T.C. uyruklu öğrenciler için bir ders ücreti €450
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler için dönem ücreti €1.177
 4. Personel ve personel çocukları için bir ders ücreti €300
 5. KTBK, K.T. Güvenlik Kuvvetlerinde askerlik yapanlar €350
 6. T.C. Elçilik mensupları ders başı €350

Diğer Şartlar

 1. Tüm öğrencilerden ders ücretine ek olarak her dönem 100€ Öğrenci Hizmet Bedeli alınmaktadır.
 2. Ders ücretleri bilimsel hazırlık dersleri ve dönem projesi için de geçerlidir.
 3. Yüksek Lisans tez tamamlama süresi 1 yıldır. Bu süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenci her dönem için 1 ders ücreti + sosyal etkinlik ücreti öder.
 4. Eşlerin yüksek lisans programına kayıt olması halinde %10 indirim uygulanır.
 5. Kardeşlerin kayıt yaptırması durumunda %10 kardeş indirimi uygulanır.

Not: Yukarıdaki Eğitim Ücretlerine %5 Kdv Eklenecektir.

Doktora
2022-2023 Akademik Yılı TC Öğrencileri Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Kontenjanları ve Eğitim Ücretleri