Yatay Geçiş

Yatay geçiş İşlemleri
Yatay geçiş üniversitelerin eş değer bölümleri arasında, öğrencinin bir üniversiteden diğerine geçmesidir. Yatay geçişler, kurum içi ya da kurumlar arası olmak üzere iki türlü olabilir.

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Girne Üniversitesi'nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına geçiş için geçerli kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için üniversitenin belirlemiş olduğu tarihler çerçevesinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için sözkonusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen  http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang.tr/  adresini ziyaret ediniz.

Yatay geçiş üniversite kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru

Dış Yatay Geçişler
TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang,tr/  adresini ziyaret ediniz.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Bir Üniversite'den çıkarılmamış olmak (aktif öğrenci durumundaolmak),
  • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması,

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • ÖSYM Yerleştirme Belgesi fotokopisi ve ÖSYM sonuç belgesi
  • Öğrenci belgesi
  • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
  • Ders içerikleri
  • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Transkript veya Öğrenci belgesinde bu ibare bulunuyorsa bu belgeye gerek duyulmayacaktır.)
  • Pasaport,kimlik kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi
  • Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:
Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay geçiş için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

TC Uyruklu Öğrenciler için İç Yatay Geçişle Öğrenci Kabulleri:

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang.tr/ adresini ziyaret ediniz. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.